Veterinær

Salgs- og leveringsbetingelser

For veterinære lægemidler til erhvervsprofessionelle

Disse betingelser er gældende for ethvert salg til erhvervsprofessionelle af veterinære lægemidler. Samhandlen sker i henhold til købelovens regler med de undtagelser, der omtales nedenfor.

1. Pris og levering
De angivne priser er ekskl. moms.
Med mindre andet er aftalt, er de anførte leveringstider med forbehold for rimelige tidsoverskridelser.

Ved levering opkræves fragtomkostninger, med mindre andet er aftalt.

2. Betaling
Betalingsbetingelserne anføres på fakturaen eller ordrebekræftelsen.
Ved forsinkelse betales rykkergebyr og morarenter i henhold til gældende lovgivning.

3. Risikoens overgang
Sælges fragtfrit overgår risikoen ved varens udlevering til køber.
Sælges ab fabrik overgår risikoen ved overgivelse til fragtfører.

4. Mangler
Køber kan alene påberåbe sig mangler ved det købte i en periode på seks måneder efter levering.
Således er reklamationsadgangen fraveget i købelovens § 54, jf. § 1, stk. 1.

Det købte skal indleveres til sælgers adresse med henblik på afhjælpning eller omlevering, med mindre andet er aftalt. Eventuel efterfølgende fremsendelse til køber sker for købers regning, med mindre andet er aftalt.

Enhver benyttelse skal ske i henhold til lægemidlets skriftlige anvisning i f.eks. indlægssedlen eller i henhold til dyrlægens ordination.

I tilfælde af mangler ved det solgte skal der ske omgående reklamation uden ugrundet ophold, og som hovedregel inden én uge.

Der fraskrives ethvert ansvar for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

5. Produktansvar
Produktansvar for tingskade (skade på dyr) begrænses til kr. 1.000.000,00 pr. skadebegivenhed. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab , avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Køber forpligter sig til at friholde sælger for krav fra tredjemand, i den udstrækning, at sælgers ansvar er reguleret overfor køber.

Produktansvar for personskade og forbrugertingskader erstattes uanset ovenstående efter gældende regler herom.

6. Force majeure
For force majeure med deraf følgende ansvarsfrihed for sælger anses fejl eller forsinkelser i leveringer fra sælgers leverandører, hvilket også gælder selvom de angivne omstændigheder kun måtte ramme de af sælger trufne leveringsforanstaltninger.

7. Værneting og lovvalg
Tvister afgøres efter dansk ret ved Retten i København.

Høj sikkerhed – høj kvalitet – stor viden

Du er altid velkommen til at spørge os til råds, når det kommer til medicin, lindring og pleje. Vores dedikerede team af erfarne farmaceuter og farmakonomer er her for at støtte dig på din vej mod bedre sundhed og velvære. Vi stræber efter at give dig dybdegående og letforståelig rådgivning, der bygger på vores faglige ekspertise og engagement i at fremme din vitalitet.

Som dit lokale apotek er vi her for dig, uanset om du har spørgsmål om receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin, sundhedsprodukter eller simpelthen ønsker nogen at tale med om din generelle sundhedstilstand. Vores mål er at være din pålidelige ressource, der går ud over blot at levere medicin. Tøv ikke med at kontakte os, for vi er dedikerede til at hjælpe dig.

Kundeservice
Kvalitet og kundeservice

Vi sætter en ære i at hjælpe dig. På vores apotek er din velvære vores prioritet. Vores personale står klar til at besvare spørgsmål og give dig den nødvendige vejledning. Vi er her for at sikre, at du får den bedst mulige service. Velkommen til apoteket, hvor din tilfredshed er i centrum.

Vejledning
Få råd og vejledning

Vores apotek tilbyder professionel vejledning til at imødekomme dine behov. Uanset om det handler om medicin, sundhedsråd eller generelle spørgsmål, så er vi her for at hjælpe. Vores mål er at sikre, at du er velinformeret og godt rustet til at træffe de rigtige beslutninger for dit helbred.

Håndkøb
Håndkøbsudsalg

Opdag vores håndkøbsudvalg. Hos os finder du et bredt udvalg af håndkøbsprodukter, der kan hjælpe dig med at opretholde dit velbefindende. Vores hylder er fyldt med kvalitetsprodukter, som du nemt kan få adgang til. Find det, du har brug for, for at styrke dit helbred og velvære.